Geschiedenis en achtergrond.      

 

Dit is een een situering van onze familie[1] vanaf de geboorte van onze vader/grootvader/overgrootvader Jozef Backx in Loenhout op 16 januari 1909.

Zijn ouders waren Frans Backx (1872-1948) en Dymphna Vermeiren (1879-1942), beiden uit Loenhout: het was een landbouwersgezin, dat later verhuisde naar Meerle, naar de boerderij aan den Habelaar gelegen. In dit gezin waren er 9 kinderen.

Frans Backx was actief in de dorpspolitiek als schepen en als burgemeester (1945-1946).

 

Jozef Backx huwde in in 1937 met Maria Kustermans, één van de acht kinderen uit het landbouwersgezin van Adriaan Kustermans uit Meerle (1882-1964) en Maria Michielsen uit Minderhout (1884-1970): hun boerderij was gelegen in Meerle,in het gehucht Heerle (Jal genoemd).

 

 

Jef Backx en Mit Kustermans, zo werden ze genoemd, vestigden zich als landbouwers in Minderhout, in het gehucht Hal, op een boerderij, die ze huurden van een grootgrondbezitter uit Meerle, Stas de Richelle de Kerckhove de Dentergem. Hier werden - thuis- zes kinderen geboren; Maria Kustermans stierf op 26/1/1946, acht dagen na de geboorte van haar zesde kind.

Onder de tweede wereldoorlog “logeerden” er op die boerderij achtereenvolgens Duitse en Engelse soldaten, met deze laatsten werd de bevrijding gevierd. Onder die oorlog werd de kelder als schuilkelder gebruikt. In die boerderij sliepen kinderen nog in een alkoof, op een matras met stro en het hoofdkussen met kaf gevuld.

 

Op 7/1/1947 huwde Jozef Backx met Angela Kustermans, jongere zuster van Maria.

 

 

Het gezin verhuisde op 6/02/1948 naar een andere boerderij, van dezelfde eigenaar, gelegen op zo’n tweehonderd meter van de eerste boerderij: er werd wat vertimmerd op zolder om meer kamers te maken om iedereen een slaapplaats te kunnen geven.

In deze periode werden 6 kinderen geboren, waarvan 1 thuis en 5 in het moederhuis in Hoogstraten.

Vanuit Hal werd er naar school in Minderhout gefietst, doorheen een stukje Nederland (Castelré), zo’n vier à vijf kilometer ver; soms gebeurde die tocht ook te voet, op klompen.

Op de boerderij (zoals de vorige met potstal) werd aan gevarieerde landbouw gedaan: naast twee paarden werden een tiental koeien gehouden en varkens en kippen; op de velden werd geteeld: rogge en haver, bieten, rapen, spurrie, maïs, aardappelen, aardbeien, boontjes... Het graan werd op de boerderij gedorst, gezift en in een molen gemalen. In die periode waren er inwonend een meid en een knecht als hulp op de boerderij en in het huishouden.

 

Op 12 december 1954 was er de grote verre verhuis naar Sas 7, het vroegere koninklijk domein van Retie, dat door de Nationale Maatschappij van de Kleine Landeigendom werd ontgonnen en waar enkele tientallen boerderijen werden gebouwd, volgens een  compleet nieuw concept, met open loopstal. De Kievitshoeve was dé boerderij van Jef Backx en zijn kroost: deze boerderij was wel nog juist gelegen op grondgebied Mol, terwijl de buren woonden op ‘t grondgebied van Dessel, Retie en Geel.

Ondertussen, om die grote verhuis en de voorbereiding ervan mogelijk te maken werd de eerste auto gekocht, dé Chevrolet, ’n zescilinder.

De familie breidde nog uit met 7kinderen, waarvan er twee gestorven zijn: zij zagen allen het levenslicht in het moederhuis van Turnhout. Er werd school gelopen in ’t Scholeke van het domein, in de scholen van Ten Aard, voor wat kleuter- en lagere school betreft, ook op ’n vijftal kilometer van huis. Verdere studies werden op meerdere andere plaatsen gedaan.

De boerderij van Sas 7 was er ook een van het gevarieerde type: de boerderij was hiervoor uitgebouwd. Gedurende de jaren werd de boerderij voornamelijk een melkveebedrijf met een twintigtal  koeien en ook wat varkens. In ’t begin was ’t nog boeren met “paard en kar”, maar later met dé tractor, de Nuffield. Hieraan werd later een pikbinder gekoppeld, waarmee enig loonwerk werd gedaan.

 

Een oude boerderij werd  gekocht in de Heistraat in Geel, waarnaar op 6/12/1971 verhuisd werd: daar werden gedurende korte tijd nog wat varkens gekweekt, tot de gezondheid van Jef Backx dit niet meer toeliet. De varkensstal werd nadien een speelruimte voor de kleinkinderen.

Jef Backx stierf op 3 juni 1983.

 

Voor Angela Kustermans, nog steeds in goede doen, werd die woonplaats te groot en ze verkoos een kleiner, gerieflijk nieuw huis te bouwen in Brulendries, dichter bij het centrum van Geel-Holven (verhuis in de week voor Kerstmis van 1987). De twee jongste kinderen zijn nog mee verhuisd en van daaruit uitgezworven.

 

Ondertussen waren alle andere kinderen uiteraard ook uitgezworven. Van alle in leven zijnde kinderen (zeventien) hebben er toch wel ooit samen zestien onder hetzelfde dak gewoond op de boerderij aan Sas 7.


 

[1] Uitgebreide geschiedenis van de familie Backx is te vinden in het boek van Jan Backx uit 1993.